background
LSSD Noi suntem schimbarea
banner-lssd

A inceput campania electorala!

11.05.2012, Georgiana
A inceput campania electorala!
A inceput campania electorala! Campania electoralã pentru alegerile locale din 10 iunie a început azi noapte, la ora 00.00, cu 30 de zile înaintea scrutinului, si se va încheia sâmbãtã, 9 iunie, la ora 7.00. Legea prevede cã, în campania electoralã, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetãtenii au dreptul sã-si exprime opiniile, în mod liber si fãrã nicio discriminare, prin mitinguri, adunãri, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare în masã. În timpul campaniei electorale se asigurã candida- tilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzãtoare pentru a se întâlni cu alegãtorii, care pot fi amplasate la sediul primãriei, în scoli, universitãti, case de culturã, cãmine culturale si cinematografe. Este interzisã organizarea actiunilor de campanie electoralã în unitãtile militare, precum si în spatiile din scoli si universitãt i în perioada de desfãsurare a cursurilor. Mijloacele folosite în campania electoralã nu pot contraveni ordinii de drept. Neluarea de cãtre organizatori a mãsurilor necesare desfãsurãrii normale a adunãrilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de cãtre candidati, de bãuturi alcoolice în timpul adunãrilor constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 2.200 lei la 3.000 lei. Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum si în scopul determinãrii alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o anumitã listã de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar, consilier sau de presedinte al consiliului judetean, precum si primirea acestora de cãtre alegãtori constituie infractiuni si se pedepsesc, potrivit legii, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Potrivit prevederilor legale, primarii sunt obligati ca pânã la începerea campaniei electorale sã stabileascã, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisaj electoral, care trebuie sã fie situate în zone frecventate de cetãteni, fãrã stânjenirea circula- tiei pe drumurile publice si a celorlalte activitãti din localitã- tile respective. Este interzisã utilizarea de cãtre un partid politic, aliantã politicã, aliantã electoralã ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel încât sã împiedice folosirea acestora de cãtre alt competitor electoral. Afisajul electoral este permis si în alte locuri decât cele speciale numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupã caz, al detinãtorilor. Organele de ordine publicã sunt obligate sã asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale. Legea electoralã interzice afisele electorale care combinã culori sau alte semne grafice astfel încât sã evoce simbolurile nationale ale României ori ale altui stat. Legea stabileste cã sunt contraventii si se sanctioneazã cu amendã de la 600 lei la 1.000 lei distrugerea, deteriorarea, murdãrirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor- program afisate sau a oricãror alte afise ori anunturi de propagandã electoralã, precum si afisarea mijloacelor de propagandã electoralã în alte locuri decât cele permise. Potrivit prevederilor legale, radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sã asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfãsurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, alian- tele politice, aliantele electorale precum si pentru toti candidatii. Accesul competitorilor la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune este gratuit. Legea 67/2004 pentru alegerea administratiei publice locale mentioneazã cã, în perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate în competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si de televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale. Candidatii care au deja functii publice pot apãrea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea functiei lor. În perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentant ii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producã- tori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati. Desi campania electoralã se încheie cu 24 de ore înainte de ora la care începe votarea, posturilor publice si private de radiodifuziune si de televiziune le este interzis prin lege, cu 48 de ore înainte de ziua votãrii, sã prezinte comentarii privind campania electoralã, sã invite sau sã prezinte candidati în programe, cu exceptia situatiilor în care li se acordã astfel dreptul la replicã, si sã prezinte sondaje de opinie sau sã difuzeze spoturi de publicitate electoralã. În acest caz, faptele se constatã si sanctiunile se aplicã de cãtre Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeazã sau poate fi sesizat de cãtre cei interesati. Conform unei decizii a CNA, campania electoralã în audiovizual va începe pe 11 mai si se va încheia pe 7 iunie, la ora 24.00, iar candidatii la alegerile locale se vor putea exprima gratuit în emisiunile informative, electorale si de dezbatere electoralã difuzate de televiziuni si radiouri. “Accesul candidatilor este gratuit atât pe posturile publice, cât si private. Posturile care doresc sã se implice în campanie pot oferi accesul candidat ilor în emisiunile electorale si în emisiunile de dezbatere electoralã în conditiile legii. De asemenea, în emisiuni informative vor fi difuzate informatii privind activitãtile de campanie, cât si elemente privind tehnica votãrii si sistemul electoral”, a explicat Rãsvan Popescu. Aceste emisiuni electorale, potrivit legii, pot fi difuzate numai de luni pânã vineri, a atras atentia Rãsvan Popescu. “Posturilor le revine obligatia de a trata candidatii în mod echitabil, obiectiv si impartial. Înainte de ziua votãrii, existã douã zile de reflectie, acordatã electoratului, în sensul cã nu se mai pot difuza comentarii privind campania electoralã, sondaje si publicitate electoralã”, a spus Popescu. El a precizat cã “normele obisnuite prevãzute de legislatia audiovizualã privind protectia demnitãtii umane, a dreptului la propria imagine sunt aplicabile si în emisiunile de campanie electoralã”. Radiodifuzorii care vor reflecta campania electoralã, ca urmare a solicitãrilor primite de la competitorii electorali, au obligatia sã informeze cu privire la acest lucru CNA, pânã cel mai târziu pe 9 mai, se mai spune în Decizia CNA. În perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentant ii competitorilor electorali pot sã participe numai la emisiunile electorale si de dezbateri electorale. Totodatã, radiodifuzorii publici si privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale si de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzeazã gratuit si nu constituie comunicare comercialã audiovizualã. Spoturile publicitare electorale nu pot avea o duratã mai mare de 30 de secunde si trebuie sã fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligatia sã asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul sã fie informat cu privire la competitorul electoral al cãrui mesaj este difuzat. Potrivit Legii 67/2004 pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale, continuarea propagandei electorale dupã încheierea campaniei electorale – sâmbãtã, 9 iunie, la ora 7.00 – prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip este contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 1.400 lei la 2.000 lei.
 
 
sursa: www.tsd.ro